تادانه

نگاهی به «پدروپارامو» خوان رولفو
برای دریافت سایز بزرگ، روی عکس کلیک کنید!

هیچ وقت اینطوری به رمان فشرده «پِدروپارامو» نگاه کرده بودید؟

***
مرتبط

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment