تادانه

پانزده کتاب و چهار مجله
رمان
روز هزار ساعت دارد
فريدون حيدري‌مُلك‌ميان

نشر افق
چاپ اول: ۱۳۸۷
قيمت: ۲۸۰۰ تومان
رقعي، ۱۷۶ صفحه
شماره شابك : ۲-۵۲۶-۳۶۹-۹۶۴-۹۷۸


نَفَس تَنگ
مجموعه داستان
مهدی مرعشی

نشر چشمه
چاپ اول زمستان 1387
84 صفحه
شمارگان 1500 نسخه
قیمت 1700 تومان


خنده را از من بگیر
رمان
جواد ماه زاده

نشر هیلا (ققنوس)
چاپ اول زمستان 1387
264 صفحه
شمارگان 1650 نسخه
قیمت 3800 تومان


تا آخر دنیا برایت می نویسم
مجموعه شعر
علیرضا بهرامی

انتشارات داستانسرا
چاپ اول 1387
شمارگان 1000 نسخه
قیمت 1500 نسخهکودکان اعماق
زنده‌ياد شـکوه آريـايي‌پور
بازنويسي فرهاد حسن‌زاده

چاپ اول: 1387
به همت پيک ادبيات
و يادداشت‌هايي از ثريا قزل اياغ و خانواده آريايي‌پور
مجموعه‌اي از شش قصه‌، از زندگي‌هاي واقعي کودکان کانون اصلاح و تربيتآن جا كه پنچرگيري ها تمام مي شوند
مجموعه داستان
حامد حبیبی

نشر ققنوس
چاپ اول 1387
۱۸۰۰۰ ريالنگران نباش
رمان
مهسا محبعلی

نشر چشمه
چاپ اول زمستان 1387
148 صفحه
شمارگان 3000 نسخه
قیمت 2500 تومان


پری فراموشی
رمان
فرشته احمدی

نشر ققنوس
232 صفحه
شمارگان 2200 نسخه
قیمت 3800


آوای نهنگ
مجموعه داستان
احمد بیگدلی

نشر چشمه
چاپ اول پاییز 1387
140 صفحه
شمارگان 1500 نسخه
قیمت 2600 تومانشهر یک نفره
(مجموعه داستان)
مرجان بصیری

تاريخ چاپ: ۱۳۸۷
87 صفحه
شمارگان: 1650 نسخه
قيمت: ۱۴۰۰ تومان


گداها همیشه با ما هستند
توبیاس وولف
ترجمه منیر شاخساری

نشر چشمه
چاپ اول پاییز 1387
150 صفحه
شمارگان 1500 نسخه
قیمت 2800 نسخه


سفر در اتاق کتابت
پل استر
ترجمه احسان نوروزی

نشر چشمه
چاپ اول پاییز 1387
136 صفحه
شمارگان 1500 نسخه
قیمت 2500 تومانفرهنگ عامیانه زیارتگاه های گیلان
م.پ. جکتاجی

نشر ایلیا
(مجموعه دانشنامه فرهنگ و تمدن گیلان)
چاپ اول 1387
144 صفحه
شمارگان 2100 نسخه
قیمت 1700 تومانگیله وا
محمدتقی پوراحمد جکتاجی
سردبیر: هوشنگ عباسی

سال هفدهم، شماره 101
آبان و آذر 1387
ماهنامه فرهنگی، هنری و پژوهشی
(به دو زبان گیلکی و فارسی)
64 صفحه
قیمت 1500 تومانتا روشنایی بنویس!
احمد اخوت

انتشارات جهان کتاب
چاپ دوم 1387
283 صفحه
شمارگان 550 نسخه
قیمت 3500 تومانشوکران
سردبیر: پونه ندایی

شماره 33
ویژه محمود فرشچیانسکوت آینده ی من است
عاشقانه های اریش فرید
مترجم: علی عبدالهی

نشر کاروان
چاپ 1387
264 صفحه
قیمت : 4000 تومان


نوشتا
شماره 9

مدیر مسوول: حسین واحدی پور
سردبیر: محمدحسین مدل
دبیر بخش داستان: حسین آتش پرورعلی دهباشی: نمي‌خواستم‌ با تلخي‌ و تيرگي‌ نوشتة‌ آغازين‌ را شروع‌ كرده‌ باشم‌، اما واقعاً چه‌ بايد كرد؟ ماجراي‌ تخليه‌ دفتر مجله‌ پيش‌ آمده‌ كه‌ ما را سخت‌ پريشان‌ ساخته‌ است‌. دفتري‌ كه‌ متجاوز از پنج‌ سال‌ مأمن‌ ما بود و بيشترين‌ اوقات‌ روز و شب مان‌ در اينجا مي‌گذشت‌ و مي‌گذرد. لطف‌ و محبتي‌ پنج‌ ساله‌، اينك‌ به‌ پايان‌ رسيده‌ است‌. دفتر فعلي‌ بخارا ، كه‌ براي‌ همة‌ دوستدارانش‌ خاطرات‌ خوبي‌ بر جاي‌ گذاشته‌، به‌ زودي‌ بايد تخليه‌ شود و ما مانده‌ايم‌ با انبوهي‌ از كاغذ، كتاب‌ و دوره‌هاي‌ ناقص‌ مجله‌ كه‌ نمي‌دانيم‌ كجا جايش‌ دهيم‌. با اين‌ وضعيت‌ اجاره‌ بها امكان‌ تهيه‌ دفتر براي‌ ما غيرممكن‌ است‌. در حال‌ حاضر در جستجوي‌ زيرزميني‌ هستيم‌ كه‌ نمناك‌ نباشد! تا محتويات‌ دفتر فعلي‌ را در آنجا انبار كنيم‌.

***
برای دریافت سایز بزرگ جلد کتاب ها روی آن ها کلیک کنید

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment