تادانه

به یاد «فروغ فرخزاد»
فروغ فرخزاد
سایز بزرگتر ... اینجا

آمدن: ۱۵ دی ۱۳۱۳ تهران
رفتن: ۲۴ بهمن ۱۳۴۵ تهران

صدا ... اینجا
شعرها... اینجا
کتاب‌ها ... اینجا
عکس‌ها ... اینجا
خانه سیاه است ... اینجا
فیلمی درباره فروغ ... اینجا
سایتی برای فروغ ... اینجا و اینجا و اینجا
فروغ در ویکی‌پدیا ... فارسی، عربی و انگلیسی
دست‌خط فروغ ... اینجا و اینجا و اینجا و اینجا
نامه‌های فروغ به پرویز شاپور ... اینجا
شعرهای فروغ ... اینجا و اینجا
برای فروغ (کلیپ) ... اینجا
فروغ بی پایان ... اینجا
دیدار با پسر فروغ ... اینجا
ازدحام کوچه خوشبخت ...اینجا
به انگلیسی ... Here و Here و Here
تحلیل فمینیستی اشعار و زندگی فروغ ... اینجا
حرف‌های آیدین آغداشلو درباره فروغ ... اینجا
حرف‌های احمد شاملو درباره فروغ ... اینجا
فروغ در استودیو رادیو دو تهران ... اینجا
بايد سري به ظهيرالدوله بزنيم ... اینجا
فروغ مدرن‌تر از شاملو ... اینجا
نوشتن بر بخار پنجره ... اینجا
و این ماشین لعنتی ... اینجا
من باقة أشعار فروغ ... هنا و هناک
تركت فروغ أثراً عميقاً في الشعر الفارسي ... اینجا
عکس‌های تشییع جنازه فروغ ... اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

فروغ فرخزاد

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment