تادانه

محمد شریفی نعمت آباد1
کودکان
خدا را
گل می بینند
ما
گل را
پر پر می کنیم.

2
مرگ
روشنایی حیات،
سکوت بعد از
یک آواز،
و همان اندازه،
دلنواز

3
دوست داشتن تو:
فاتحه مرگ

4
باغبان
خود
باغ است

5
زنگوله ها:
تداعی آسمان
در دره های پیچاپیچ

6
برگ های یاس:
پیراهن تو
باغ:
تو

7
سبزه فتح است:
بلبل
اندوه کلاغ را
بر بساط
شاد می کند.
سبزه فتح است:
گل
طرب خزان را
افشا می کند.

8
ابر
به باریدن
پناه می برد
شاعر
به سرودن
هستی
به فنا

9
انگور له شده
در راه.
کسی
گذشته
یا بازگشته است؟

10
دو چکاوک خاموش
بر دو شاخه جدا
تمام شب
در انتظار صدا

11
پروازها
وقتی فرود می آیند
آه
پروازها!
***
محمد شریفی
درباره محمد شريفي نعمت‌آباد، شاعر و داستان‌نویس.... اينجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment