تادانه

آغاز دوباره شب‌های بخارا
مجله بخارا در ادامه شب‌های بخارا، «شب محمدعلي كشاورز» را برگزار می‌کند.
شب محمدعلی کشاورز ساعت 4 بعد از ظهر سه شنبه سوم دي ماه 1387 در فرهنگسراي نياوران واقع در انتهاي خيابان پاسداران ، روبروي پارك نياوران برگزار مي‌شود.
كشاورز از زمره هنرمنداني است كه بيش از نيم قرن در عرصه تئاتر و سينماي ايران حضوري مؤثر داشته است و بيشتر كارهاي او زبانزد خاص و عام است. وی در دهه هفتم زندگي خود همچنان سرشار از نشاط و كار هنري است . در مراسم «شب محمد علي كشاورز»، اسماعيل شنگله، علي دهباشي، رضا سيد حسيني و دكتر محمد صنعتي درباره وجوه گوناگون زندگي و آثار این هنرمند پیشکسوت سخنراني خواهند كرد. نمایش فيلم مستندي از زندگي كشاورز و بخش هايي از نقش هايي كه او بازي كرده، از دیگر برنامه‌های شب محمدعلی کشاورز از شب های بخارا است.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment