تادانه

چهار کتاب تازه

فرشاد کامیارکلاه مان را به احترام مرگ از سر بر داریم
مجموعه داستان
فرشاد کامیار

نشر فرهنگ ایلیا (رشت)
چاپ اول 1387
105 صفحه
شمارگان 1100 نسخه
قیمت 1500 تومان

فرشاد کامیار را بیشتر به عنوان منتقد می شناسیم که نقدهایش بر کتاب های مختلف را در وبلاگش منتشر می کند. دلمشغولی اصلی اش ادبیات است و داستان. کامیار ساکن لنگرود است و در سال 1379 هم رمانی منتشر کرده به نام «عطر شکوفه های نارنج» در 344 صفحه که به گمانم اصلا دیده نشد.
«کلاه مان را به احترام مرگ از سر برداریم» چند روزی است منتشر شده و هنوز به درستی توزیع نشده ولی پیشاپیش باید منتظر بود منتقدی که رمانی هم پیش از این در کارنامه کاری خود داشته، چگونه نقد خواهد شد. فعلا درباره داستان هایش اظهارنظر نمی کنم و تنها به این اندک بسنده می کنم که داستان ها با دنیای زیبایی که به ما نشان می دهند و با موضوعاتی کاملا انسانی و بومی روبه رو هستیم حیف که روی ِ ویراستار ندیده اند.


سلیم جواهریدو روایت از سلیم جواهری
به همراه دو مقاله از اولریش مارزلف و مارگارت میلز
به کوشش محمد جعفری (قنواتی)

انتشارات مازیار
چاپ اول 1387
267 صفحه
شمارگان 1200
قیمت 4000 تومان

کتاب مقدمه ای بسیار علمی دارد که نشان از دامنه آگاهی جعفری قنواتی در حوزه فرهنگ مردم و داستان سلیم جواهری دارد. او در حال حاضر دانشجوی دوره دکتری فولکلور در تاجیکستان است. پیش از این کتاب های «روایت های شفاهی هزار و یکشب» و «قصه ها و افسانه هایی از گوشه و کنار ایران» از قنواتی منتشر شده است.
دو روایت متفاوت کتاب در عین تفاوت، یک قصه هستند؛ قصه سلیم جواهری که هر کدام حلاوت خاص خود را دارند.
دو ماه پیش درباره این کتاب به طور مفصل در جلسه نقدی در حسینیه ارشاد صحبت کردم که امیدوارم به زودی در مجله فرهنگ مردم منتشر بشود.


میرمعزیهمه راه ها باز است
آنه ماری شوارستنباخ
مترجم: مهشید میرمعزی

نشر شهاب و صدای معاصر
چاپ اول 1387
197 صفحه
شمارگان 1500 نسخه
قیمت 3000 تومان

آنه ماری شوارستنباخ را از شب شوارستنباخ می شناسیم و حتی می دانیم در ژوئن 1939 با الا مایار، سفرنامه نویس اهل ژنو، با اتومبیل به افغانستان سفر کرد. آنه ماری در این سفر، شانس در راه بودن و مشاهده مناظر سرمست کننده و در عین حال تهدید آمیز آسیا را تجربه می کند و هشیارانه تغییرات اجتماعی و سیاسی عصر خود را ثبت می کند. این کتاب، مقام آنه ماری شوارتسنباخ را به عنوان یکی از مهم ترین سفرنامه نویسان دهه بیست میلادی در سوئیس تایید می کند.
عکس هایی بکر و ناب در «همه راه ها باز است» به چاپ رسیده که از آرشیو سفرنامه نویس است.


شوارتسنباخمرگ در دوردست
آنه ماری شوارتسنباخ
مترجم: دکتر سعید فیروزآبادی

نشر شهاب و نشر صدای معاصر
چاپ اول 1387
141 صفحه
شمارگان 1500
قیمت 2500 تومان

درباره این کتاب هیچ چیز دیگری نمی نویسم و فقط بخشی از آغاز «مرگ در دوردست» را می آورم:
(در تهران چنان هوا گرم بود که می شد هرم گرما را بر دیوارها چون دیواره ی تنور حس کرد. عصرها این گرما همه جا، کوچه های تنگ و خیابان های نوساز و پهن و بی برگ و درخت را می آکند، بی آن که بشود هیچ نشانی از آن نسیم خنک شبانگاهی یافت. در باغ های شمیران هوا خنک تر بود. اما همین که از باغ پا به بیرون می گذاشتی، نوری لرزان و سپید بر تو می افتاد و دیواره ی بلند کوه توچال با آن رنگ زرد دیده می شد زیرا گرما چون پرده ای کوه را می پوشاند و بر زمین و آسمان غباری سپید می نشست. این کوه یک ماه پیش سبزه زار، مزرعه و کشتزارهای شخم زده ای به رنگ سبز روشن بود و کم کم زرد و بعد قهوه ای شد. تهران بدل به برهوتی شده بود که خرابه های شهر باستانی ری زیر پای آن قرار داشت و دریایی از گرد و غبار مواج آن را می پوشاند. ...)

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment