تادانه

به یاد «بیژن نجدی»
بیژن نجدی
سایز بزرگتر ... اینجا

آمدن: ۲۴ آبان ۱۳۲۰ خاش
رفتن: ۳ شهریور ۱۳۷۶ لاهیجان

همراه ... اینجا
کوتاه کوتاه ... اینجا
روز اسبریزی ... اینجا
سپرده به زمین ... اینجا
شب سهراب‌كشان ... اینجا
داستان هاي نا تمام ... اینجا
قلب متعلق به ماست ... اینجا
استخری پر از کابوس ... اینجا

ویِژه‌نامه‌ای برای بیژن نجدی ... اینجا

صدا ... اینجا
کتاب‌ها ... اینجا
در ویکی‌پدیا ... اینجا
در گودریز ... اینجا
دو شعر ... اینجا
چهار شعر ... اینجا
چند شعر از نجدی ... اینجا
شهرت پس از مرگ ... اینجا
نقدی بر یک داستان ... اینجا
خواهران این تابستان ... اینجا
مهمان خسته راه شیری ... اینجا
نجدي در سه شنبه خيس گم شد ... اینجا
خاطره ای از استادم بیژن نجدی ... اینجا
پسامدرنیسم در آثار نجدی ... اینجا و اینجا
فراموشی نام دیگر مرگ است ... اینجا
نگاهی به زندگی و آثار نجدی ... اینجا
بیژن نجدی و جهان شاعرانه ... اینجا
نگاهی به «روز اسبریزی» ... اینجا
غریبه ای خیس در روایت ... اینجا
آدم برفی ها (ویژه نامه نجدی) ... اینجا
وقتی یوزپلنگان می ایستند ... اینجا
یوزپلنگانی که دیگر نمی دوند ... اینجا
خوابهايي كه بي زمان دويده اند ... اینجا
نجدی در داستان خوش نشست... اینجا
نگاه جواد اسحاقیان به یوزپلنگان ... اینجا
درباره يوزپلنگي به نام بيژن نجدي ... اینجا
من به شكل غم انگيزي بيژن نجدي هستم ... اینجا

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment