تادانه

ويژه نامه فريدريش دورنمات
سومين شماره فصل نامه سيميا ( پاييز 1387) ویژه فریدریش دورنمات ، نمايشنامه نويس سوئيسي با سردبيري علي دهباشي منتشر شد .
سال شمار زندگي / هاينتس گورتس، در معرفي فريدريش دورنمات، در قالب يك دلقك / فريدريش دورنمات / تورج رهنما، فريدريش دورنمات الهام بخش / حميد سمندريان، فريدريش دورنمات كه بود ؟هاينريش گورتز، شب فريدريش دورنمات، دورنمات نويسنده و سرآغاز كار او در مقام نقاش / فيليپ ولتي، دورنمات و جهان غيرقابل اعتماد / عزت الله فولادوند، دورنمات و جهان بي منطق و غيرقابل فهم / علي دهباشي، دهه 60 ميلادي و آشنايي با فريدريش دورنمات، حسن عشايري گتگو با فريدريش دورنمات 1980 / آندره مولر / مهشيد ميرمعزي، نامه اي از دورنمات / حسن عشايري، از جمله مطالب سومین شماره مجله سیمیا به شمار می روند.

ويژه نامه هاي قبلي سيميا به ماكس فريش و بهرام بيضايي اختصاص يافته بود .
براي تهيه سيميا مي توانيد به كتابفروشي هاي مقابل دانشگاه ، كريمخان زند و نياوران مراجعه كنيد و با تلفن 88305615 دفتر مجله سيميا تماس بگيريد.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment