تادانه

به دنبال ناصر ِ خسرو
و سپاس می کنم خدای را که توفیق به پایان رسانیدن داستان زندگی ناصرِ خسرو را به من ارزانی داشت اما پس از سپاس از خداوند، بر خود واجب می دانم قدردانی کنم از کسانی که اگر حمایت و راهنمایی و تحمل شان نبود، این کتاب، سرانجام پیدا نمی کرد.
از عنایت الله مجیدی تشکر می کنم که اگر راهنمایی او نبود شاید مشغول مطالعه زندگی حکیم قبادیان نمی شدم. سپاسگذارم از عبدالرحمان عمادی و نصرالله هومند که اولی با زمینی دانستن ناصرِ خسرو یاری ام کرد و دومی، باعث شد تاریخ های هجری و شمسی و یزدگردی را از هم بازشناسم. مریم حسینیان، آداب و رسوم مردم خراسان را یادم داد و ایرنّا محی الدین بناب، دست نوشته ها را خواند و قوت قلمم شد. فرخنده آقایی، میترا داور، علی دهباشی و مهری شاه حسینی، بی دریغ حمایتم کردند و اگر محبتِ محمد حسینی و امیرحسین زادگان نبود، به این مجموعه راهی نداشتم.
***
به دنبال حسن صباح ... اینجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment