تادانه

امروز روز تولد «داود غفارزادگان» است
داود غفارزادگان
متولد 9 مهر 1338 اردبیل

درباره غفارزادگان
اینجا و اینجا و اینجا
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment