تادانه

من و نادر ابراهيمي و نويد آقايي - بهمن 1382/ عكس: مجيد آزاد

نادر ابراهيمي امروز با همه وداع مي‌كند يا بهتر بگويم همين حالا كه شما در حال خواندن اين يادداشت هستيد، من و دوستانم در حال وداع با نادر ابراهيمي هستيم و نگاهمان به سوي دست دختران و پسران جواني مي‌چرخد كه «بار ديگر شهري كه دوست مي‌داشتم»، «چهل‌نامه به همسرم»، «يك عاشقانه آرام» و ... در دست دارند و يكي به ديگري مي‌گويد چند نامه ابراهيمي به همسرش را در وبلاگش منتشر كرده، آن يكي به كنار دستي‌اش، روزنامه‌اي را نشان مي‌دهد كه تيترش اين است: «مرگ؛ آخرين عاشقانه آرام نادر ابراهيمي» و در اين ميان اما يك چيز جايش خالي است؛ صداي نادر ابراهيمي و يا يك صدا كه كلمات ابراهيمي را بلند و خوش‌آوا بر فراز صداي شلوغي‌ها پرواز دهد.
سال 1379 بود. شهرام غلامپور، نوازنده و آهنگساز قزويني كه تازه از پشت صحنه فيلمي درباره شيرمحمد اسپندار تنها دونلي‌نواز بلوچ برگشته بود، زنگ زد. سلامش خوش‌آهنگ بود. پرسيد: «هنوز با نادر ابراهيمي در ارتباط هستي؟»

گفتم: «نه مثل سال 76 و 77.»

گفت: «چه خوب مي‌شود، بار ديگر شهري كه دوست مي‌داشتم را با صداي ابراهيم فرخمنش و آهنگ او ضبط كنيم.»

ابراهيم فرخمنش، پدر تئاتر قزوين هنوز نرفته بود تا سال 81 در روزنامه انتخاب، يادداشتي درباره‌اش بنويسم. با شهرام غلامپور، دستگاه ضبط ريلي را از خانه‌اش برداشتيم و رفتيم به خانه زنده‌ياد فرخمنش؛ در محله هلال‌آباد قزوين. يك فصل از «بار ديگر شهري...» ابراهيمي را خواند. غلامپور روي اين يك فصل، موسيقي هم گذاشت و گفت: «حالا مي‌ماند موافقت نادر ابراهيمي و حمايتش از كار.»

نوار را برداشتيم و تابستان روزي در همان سال 1379 راهي خانه ابراهيمي شديم كه هنوز فراموشي سراغش نيامده بود و مي‌دانستيم نيازي به هماهنگي نيست و مي‌شود سه‌شنبه روزي در وقت ملاقات عمومي، پيشش رفت. ابراهيمي نوار را شنيد. صداي فرخمنش به جانش نشست، سبيل‌هايش را دست كشيد و گفت: «موافقم». موافق بود اما كمك مالي نمي‌توانست بكند.

برگشتيم؛ شهرام غلامپور به قزوين رفت و كمتر از دو سال بعد، خردادماه بود كه از قزوين زنگ زدند: «فرخمنش رفت.» و حسرت برايم ماند و بعد كه سراغ آن فصل صدايش گشتم، پيدا نشد. و حالا خردادماه است كه نادر ابراهيمي رفته است.

و حالا «بار ديگر شهري كه دوست مي‌داشتم» به شكل كلمه مانده كه مي‌توانست صدا بشود و آوا و نوار و...

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment