تادانه

نادر ابراهیمی هم رفت
خیلی وقت بود می خواستم دیدارم با او را هم بنویسم. خیر سرم به هرحال 12 سال پیش گفتگویی هم با این نویسنده، ترانه سرا، روزنامه نگار، فیلمساز، آهنگساز، فیلمنامه نویس، نمایشنامه نویس و ... انجام داده بودم.
هی امروز و فردا کردم و کلی دیدار نوشتم از این و آن و آخرش مال این یکی رو ننوشتم تا دیروز نه، پریروز اس ام اس باران شدم؛ نادر ابراهیمی هم رفت.
بعد مهدی یزدانی خرم زنگ زد. گفتم پلور هستم؛ پیش باجناقم. تازه از کوه آمده ایم پایین.
گفت چیزی بنویس درباره اش.
گفتم باشد.
گفت 1000 کلمه باشد.
نوشتم اما شده بیش از 2500 کلمه.
برایش می فرستم. هرچقدر را دوست داشت در "شهروند" منتشر کند، کاملش را بعد اینجا می گذارم.

آخرین بار هم وقتی سال 82 رفته بودیم منزل ابراهیمی، مجید آزاد یک سری عکس از او گرفت که به زودی به همراه همان دیدارنوشت در تادانه منتشر می کنم.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment