تادانه

وقتي خبرها دروغ مي‌گويند
عكس اختصاصي تادانه

نتوانستم اين مطلب را ننويسم از بس اين خبرنگاران عزيز از روي دست ِ خبرهايي كه برايشان فكس يا ايميل مي شود اين همه در جهالت مردم ما نقش دارند.

دومين جشنواره كوچ عشاير ايل شاهسون روز جمعه برگزار شد. اول هيچ خبري نبود؛ جالب اين كه تعجب كرده بودم آنقدر عكاس و خبرنگار در آن جمع مشغول عكس گرفتن و خبرنويسي بودند.

خبر را فارس روي خط فرستاد : «در اين جشنواره كه با حضور گروه‌هاي عشايري از استان‌هاي چهارمحال بختياري، كهگيلويه و بوير احمد، فارس، آذربايجان شرقي و غربي، استان كرمانشاه، كردستان و نيز اردبيل برگزار شد»
بعد خبر ايسنا آمد: «يكي از مسوولان با اشاره به حضور بيش از 45 طايفه از ايل شاهسون در جشنواره‌ي كوچ عشاير منطقه‌ي ييلاقي جعفرآباد بيله‌سوار، بيان كرد: در اين جشنواره، علاوه بر عشاير شاهسون، عشاير مهماني از ديگر استان‌هاي كشور نيز حضور داشتند».
امروز هم خبر ايرنا آمده روي خط: «اين جشنواره با حضور نمايندگاني از مردمان كوچ‌نشين استانهاي كرمانشاه ،كردستان،فارس، كهكيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري ، آذربايجان غربي ، آذربايجان شرقي و جمع كثيري از عشاير منطقه مغان برگزار شد»

و اين هم خبر تا حدودي درست‌تر:‌ «در خبرها آمده بود دومين دوره جشنواره كوچ عشاير همچون سال گذشته جدا از 32 طايفه ايل شاهسون، شاهد حضور عشايري از استان‌هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، فارس، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، گيلان و سيستان و بلوچستان خواهد بود، اما علاقه‌مندان و گردشگران شاهد 12 چادر چند طايفه ايل شاهسون و سياه‌چادري از عشاير طايفه بايزيد ايل مامشكي (آذربايجان غربي)‌ بودند.»

نمي‌دانم موضوع روشن است يا نه. اول اين كه ايل شاهسون 32 طايفه دارد و نه آنطور كه ايسنا نوشته 45 طايفه. بعد هم سال گذشته جدا از طايفه هاي ايل شاهسون از استان هاي ديگر مثل فارس هم آمده بودند اما امسال تنها يك طايفه از آذربايجان غربي آمده بودند و بعد هم ...

واقعا اين خبرها باعث باشكوه‌ نشان‌داده شدن جشنواره عشاير مي‌شوند؟

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment