تادانه

فاطمه تنکابنی | پریسا
یادت میاد بهار بود و من و تو مست ِ رویا
شاد و سبک، چو عطر گل به بال آرزوها
سفر می کردیم دوتایی تا شهر عشق و مستی
دور از همه دنیا رها، از فتنه های هستی

آسمون به کام ما بود و زمین بهشت ما بود
این جدایی رو کی می دونست که توی سرنوشت ما بود
یادش بخیر اون روزگار
اون عشق و شور و نوبهار

سفر می کردیم دوتایی، تا شهر عشق و مستی
دور از همه دنیا رها، از فتنه های هستی

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment