تادانه

درست دو هفته قبل بود که وقتی وصل شدم به اینترنت، دیدم که به جای صفحه تادانه، صفحه دیگری باز شد که نشان می داد ویروس است. بعد داخل آدرس همان وبلاگ که شده بود صفحه خانگی ام، آدرسی بود برای از بین بردن ویروسی به اسم «کاظم جون» یا «کظم غیظ». رویش کلیک کردم. اولش اتفاقی نیفتاد و گذشت تا چند روز بعد.
چند روز بعد وسط کار دیدم که موس از دستم می پرد و دارد از طرف من برای دوستانم در مسنجر یاهو پیغام می فرستد.
دوستی را خبر کردم که بیاید و بیفتد به جانش.
آمد اما هاردم را فرمت کرد.
رفتم دست به دامن بچه های روزنامه شدم که ریکاوری کنند.
کردند اما فقط فایل هایی برگشت که ازشان ذخیره داشتم.
گذشت.
گذشت تا رفتم دوباره ویندوز عوض کردم.
کلی خرج افتاد روی دستم.
امشب دوباره دیدم که «کاظم جون» اومده به دیدار.
اتفاقی رسیدم به اینجا. آنتی ویروس حضرت آقا اینجاست؛ آنتي ويروس kazme__gheyz. شما هم برای این که داستانی مثل من سراغ تان نیاید تا حضرت «کظم غیظ» را دیدید کلکش را اینطوری برکنید.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment