تادانه

کاش خدا بخش بدهد
از صبح مدام صدای "حاج قربان" دوتار نواز قوچانی می‌آید و می‌چرخد روی زبانم و صدایش توی گوشم می‌چرخد که: " بخشی یعنی سواد داشته باشه، طبع شعر داشته باشه، صدای خوب داشته باشه، بیان خوب داشته باشه. اینا که درست،‌ولی سازش که خراب شد خودش باید درست کنه ... "
کاش یکی از مشهد برایم صدای حاج قربان را بیاورد؛ حالم اصلا خوب نیست.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment