تادانه

حرف‌های سوزان سايزاكس
از كلاس‌هاي قصه‌نويسي پرهيز كنيد. شما به عنوان نويسنده فقط يك چيز داريد: صداي خاص خودتان و اگر شما برويد كلاس قصه‌نويسي اولين چيزي كه مي‌گويند اين است كه به سبك يك نويسنده مشهور چيزي بنويسيد. بلافاصله به شما مي‌آموزند كه تقليد كنيد و آن وقت تنها كاري كه حتما بايد بكنيد و نمي‌كنيد اين است كه به خودتان قصه بگوييد و به صداي خودتان گوش بسپاريد. ديگر مي‌نويسيد كه معلم‌تان خوشش بيايد نه خودتان. چيزي كه از اين كلاس‌ها بيرون مي‌آيد، قصه‌هاي كوتاه مجله‌اي است كه تازه فقط معدودي از آنها واقعاً قابليت چاپ دارند «جين آستين» مدرك داشت؟
داستايفسكي كارگاه قصه‌نويسي رفته بود؟ اين كلاس‌هاي چند روزه كه نكته‌هايي را در مورد چگونگي پيدا كردن ناشر و چاپ كتاب آموزش مي‌دهند، اشكالي ندارد، اما كسي نمي‌تواند نويسندگي را ياد بدهد.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment