تادانه

آيين‌هاي نوروزي در ايران

نسخه پي‌دي‌اف ... اينجا
نسخه Html ... اينجا

براي همين ويژه‌نامه بود كه مشغول شدم و تمام كتابخانه‌ام را به‌هم ريختم و نشستم پاي صحبت چند تا پيرمرد از اين جا و آن جاي ايران و با تدوين آيين‌هاي چهارشنبه‌سوري و نوروزي، مطلبي گردآوردم بسيار بلند كه زمان صفحه‌آرايي ويژه‌نامه نوروزي شد 5 صفحه از آن.
چند روز بعدش متوجه شدم كه از آن پنج صفحه فقط همين يك صفحه را نگه‌داشته‌اند. براي همين يك صفحه از آيين‌هاي نوروزي را يك صفحه روزنامه كردم كه قبلا منتشرشده‌اش را لينك‌ دادم. ماند آيين‌هاي چهارشنبه‌سوري كه همچنان مانده در آرشيو شخصي‌ام.
هميشه دوست‌ داشتم براي يك بار هم شده دو هفته وقت‌ بگذارم و مروري بكنم بر آيين‌هاي نوروزي و جشن‌سوري.

نوروزسلطان آمده ... اينجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment