تادانه

"ابن‌بطوطه"‌ چاپ دوم شد
گويا همين است كه مي بينيم اين سرنوشت سراسر بازي.
بي‌خواب بشوي، دلتنگ بشوي، سال به آخر رسيده باشد و دلت نخواهد سال نو برسد و آن وقت خودخواهانه نامت را جستجو كني در سايت كتاب و بعد برسي به اينجا و متوجه شوي كه "ابن‌بطوطه"ات تجديد چاپ شده (در تيراژ 5 هزار نسخه) و خبرت هم نكرده‌اند و تو درست يك ماه بعد و به طور اتفاقي و اين‌گونه بفهمي.

دردناك نيست. نه نيست. اين رسم زندگي است؛ همين.
حالم از نو و كهنه و اين دو روزه سخت‌سر به‌هم مي‌خورد. دارم بالا مي‌آورم؛‌ تا كي آخر؟
چرا باز دلم مي‌خواهد بنويسم؟ تا كي؟
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment