تادانه

چقدر خوب نقد شد
اعتراف مي‌كنم از ديدن كلمه "اژدهاكشان" مدت‌هاست حالم بد مي‌شود و براي همين هم در دو ماه گذشته حتي كلمه‌اي درباره اين كتاب و نقدهايش در تادانه ننوشتم اما چهارشنبه گذشته به دعوت محسن فرجي، منتقد كارگاه ماهانه نقد كتاب حوزه هنري كرج، به جلسه نقد اژدهاكشان رفتم.
فرجي حرف‌هايي درباره "اژدهاكشان" زد كه برايم بسيار ارزشمند بود و خوشحال شدم دو روي سكه را ديد؛ هم ايرادها را گفت و هم حُسن‌هايش را.
برايم بسيار آموزنده بود اين جلسه و چون همان ابتداي جلسه گفتم كه اگر از من در جلسه‌اي به عنوان منتقد اين كتاب دعوت شود بي‌ترديد، دو ساعت از نقاط منفي و اشتباهات نويسنده‌اش خواهم گفت، شركت‌كننده‌ها هم كه خوشبختانه كتاب را تهيه كرده بودند به خوبي مثل فرجي، اژدهاكشان را نقد كردند.
اميدوارم درس بگيرم براي مجموعه بعدي.
گزارش اين جلسه را در اينجا بخوانيد.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment