تادانه

گفتگو با دكتر ذوالفقاري

دكتر حسن ذوالفقاري

نويسنده علاقه‌مند به فرهنگ ايراني چه گناهي دارد وقتي سراغ اين فرهنگ مي‌رود، آماج حملات قرار مي‌گيرد. زماني كه غالب داستان‌ها، كپي نمونه‌هاي خارجي است و كافه‌اي و آپارتمان‌نشيني.

دكتر حسن ذوالفقاري: من اعتقاد دارم آينده ادبيات داستاني ما به سويي مي‌رود كه دوره‌اي خواهيم داشت كه البته نمي‌دانم كي خواهد بود. 20 سال ديگر، يا 30 سال ديگر، به هر حال مي‌رسد زماني كه نويسندگان ما برگشت مي‌كنند به فرهنگ خودمان. هميشه در طول تاريخ اين طور بوده. ببينيد چه بلايي سر سبك هندي آوردند.
من فكر مي‌كنم اين روندي كه بي‌توجه به فرهنگ خودمان پيش مي‌رويم و تنها نگاهمان به آن طرف است، روزي به پايان مي‌رسد.
شكي نيست تكنيك‌ها را از آن طرف گرفتيم؛ ولي اگر بخواهيم آن محيط اقليمي و فرهنگي و فضاي داستان و جغرافيايي داستاني‌مان همان محيط‌هاي كافكايي و كاروري و خارجي باشد، اين خطاست. «كليدر» دولت‌آبادي نمونه داستان‌هاي ايراني است كه از يك روستا شروع شد. روزي مي‌رسد كه از زاويه فولكلور هم سراغ كليدر خواهند آمد كه موضوعش فرهنگ مردم يك منطقه است... HTML يا PDF

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment