تادانه

شب پير بورديو
گروه انسان شناسي هنر فرهنگستان هنر با همكاري انجمن جامعه شناسي ايران ، مجله بخارا و انجمن دوستي ايران و فرانسه « شب پير بورديو » را در ساعت پنج بعداز ظهر يكشنبه پنجم اسفند ماه در مركز هنر پژوهي نقش جهان ( خيابان ولي عصر ـ ضلع جنوبي پارك ساعي ـ جنب شهر كتاب ) برگزار مي كند.
در « شب بورديو » دربارة زمينه هاي انديشه هاي بورديو بحث خواهد شد . سخنرانان اين مراسم : دكتر بهمن نامور مطلق ، علي دهباشي ، كريستيان برومبرژه ، دكتر شهرام پرستش ، دكتر سارا شريعتي ، دكتر سهراب فتوحي و دكتر ناصر فكوهي خواهند بود. همچنين در بخشي از اين مراسم فيلم مستندي از زندگي اين متفكر معاصر فرانسوي به نمايش درخواهد آمد.
پير بورديو كه در 1930 در شهر كوچك دانكن فرانسه به دنيا آمد در 1955 دكتراي خود را در رشته فسلفه گرفت و نخستين آثارش را به بررسي تغييرات اجتماعي در الجزاير اختصاص داد. تأثير بورديو بر جامعه شناسي مدرن بسيار قابل بحث است . نظريه هاي او در روش شناسي مورد توجه عموم جامعه شناسان قرار گرفته است .
بورديو در ژانويه 2002 چشم از جهان فروبست .
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment