تادانه

شكوفه عشق از زه ِ كمان

عكس:‌ يوسف عليخاني
عَلَم ميلكي‌ها وقتي از ميان خارها مي‌گذرد. عكس از خودم

برخي مردم ايران از جمله کرماني ها بر اين باورند که اگر در شام غريبان شهداي عاشورا، در 40 تکيه و منبر، 40 شمع افروخته شود، امام حسين (ع ) و شهداي کربلا، شمع افروزنده را مورد توجه قرار مي دهند... HTML يا Pdf

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment