تادانه

"ميلك"ي‌ها هم عزادارند

برف است و راه بسته؛ نتوانستم بروم ميلك اما رفتم توي كامپيوترم؛ عكس‌ها و تصاوير و فيلم‌هاي زيادي از تاسوعا و عاشوراي دو سال قبل در ميلك دارم.
عكس‌هاي درخت "تادانه" عزادار در همان روز عزاداري مردم ميلك و روستاي هم‌جوار "ورگيل"‌گرفته شده.


بخشي از صداي مشدي اسد ميلكي ... اينجا (MP3)
بخشي از صداي باقر ورگيلي ... اينجا (MP3)

داستان "كَرنا" از مجموعه "قدم‌بخير مادربزرگ من بود" ... اينجا
اين داستان را روز يكشنبه 30 دي ماه با صداي "بهروز رضوي" از راديو فرهنگ بشنويد

Labels: , , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment