تادانه

مسابقه‌ داستانك‌ها
تمامي داستانک‌هايي كه در هر نقطه از جهان به زبان فارسي نوشته شده باشند، مي‌توانند در اين مسابقه شرکت کنند. موضوع داستانك‌ها آزاد است و هر شرکت کننده مي‌تواند سه (3) داستانك را به مسابقه ارسال کند. متوني از نظر مسابقه‌ي «كشف لحظه» داستانک تلقي مي‌شوند كه از اصلي‌ترين عناصر داستاني، يعني «روايت» و «گفتگو» برخوردار بوده و حداكثر صد و پنجاه (150) كلمه باشند.

جوايز:
برنده ي رتبه اول، پنج سکه ي بهارآزادي
برنده ي رتبه دوم، سه سکه ي بهارآزادي
برنده ي رتبه سوم، دو سکه ي بهارآزادي

آخرين مهلت:
پانزدهم اسفند ماه 1386.

پست الكترونيك :
award@iran-tcac.com

دبير و مجري مسابقه
عليرضا محمودي ايرانمهر

اطلاعات بيشتر ... اينجا
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment