تادانه

همايش الموت
هفتمين نشست علمي هنر و باستان شناسي مركز هنرپژوهي نقش جهان وابسته به فرهنگستان هنر و ميراث فرهنگي با عنوان "منظر فرهنگي الموت" روز گذشته با همكاري پايگاه ميراث فرهنگي و گردشگري الموت در مركز نقش جهان برگزار شد.
همايش يك روزه الموت در دو بخش صبح و بعدازظهر با سخنراني دكتر موسوي گرمارودي اغاز و با تجليل و قدردارني از مهندس محمد فيروز شيباني، مشاور پايگاه به كار خود پايان داد.
گزارش خبري همايش الموت
گزارش تصويري اين نشست يك روزه
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
1 Comments:
Blogger mohammad said...
Yousef jan, intori ke shoma pish miri ma bayad akkasio bezarim kenaraa, havaye maro ham dashte bash baradar.... :)

Post a Comment