تادانه

به یاد "نیما یوشیج"

نیما یوشیج
نیما یوشیج
آمدن: 21 آبان 1276 روستای یوش
رفتن: 13 دي 1338 تهران

زندگی‌نامه ... اینجا
مجموعه شعر ... اینجا
گزیده‌ها شعرها ... اینجا
نیما در فرهنگسرا ... اینجا
مازندران و اشعار نیما ... اینجا
نیما یوشیج: من شاعر زبان تاتي هستم

نیما در زبان‌های دیگر:
Azərbaycan ،Bosanski ،Deutsch ،English ،Français ،مَزِروني ،Svenska

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment