تادانه

"اژدهاكُشان" در راديو
بار دوم بود كه به راديو فرهنگ مي‌رفتم. بار قبل براي گفتگو درباره "قدم بخير مادربزرگ من بود" رفته بودم؛ سال 83 و اين بار براي "اژدهاكشان".
محسن حكيم معاني، مجري و سردبير اين برنامه چنان خوب درباره داستان‌هاي "قدم بخير..." و "اژدهاكشان" حرف مي‌زد كه باور كنيد بيشتر گوش شده بودم تا مصاحبه شنونده و مي‌ديدم چه خوب و مسلط هم مجري بود، هم سردبير و هم منتقد تيزهوش.
اين گفتگو را امشب (سه شنبه)، فردا (چهارشنبه) و پس‌فردا (پنجشنبه) ساعت 21 از راديو فرهنگ بشنويد.
رادیو فرهنگ روی موج FM ردیف 7/106 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 پخش می‌شود.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment