تادانه

يكي مي‌آيد و يكي مي‌رود
اين روزها كه"اژدهاكشان" منتشر شده، دوستاني مي‌خواهند "قدم‌بخير مادربزرگ من بود"‌ را هم داشته باشند.
اغلب هم مي‌گفتند جايي پيدا نكرده‌اند تا بخرند.
امروز بلند شدم و رفتم انقلاب كه چند نسخه‌اي بگيرم. مسوول فروش نشر افق گفت "نداريم".
پرسيدم: اينجا نداريد؟
جواب داد: نه يه مدتي مي‌شه تمام شده.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
3 Comments:
Anonymous گردنده said...
یعنی ما بگردیم پیداکنیم یا پیدانمیشود نگردیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Anonymous روزن روزن said...
چشم! مرسي از تذكرت

من تبریک می گویم انتشارش را و منتظر می مانم باز چاپ شود. مگر این که مهربان باشید و قرض برهید.

Post a Comment