تادانه

به ياد فريدون فروغي
فريدون فروغيآي شياد! مي خواي بموني تو
اما صبر كه بره
مي دهم جزاي تو ...

ابراهيم اولين بار نواري ازش آورد. من بودم و حبيب و ابراهيم و هرمز. هنوز نورنبرگ نگرفته بوديم كه هرمز را از جمع مان بيرون كنيم و خودمان بمانيم؛ من و حبيب و ابراهيم.
بعد حبيب عكس مي گرفت.
بعد ابراهيم نمايشنامه مي نوشت.
بعد من داستان مي نوشتم.
بعد ابراهيم از همه ما به روزتر بود. بعد همين ابراهيم نواري از فريدون فروغي آورد.

بار اول "قريه من" ديوانه ام كرد.
بعد "طاهره" ...
بعد وقتي خيس عرق بودم و داشتم توي بازار قزوين، بار خالي مي كردم و همزمان براي كنكور مي خواندم فقط اين قطعه آرامم مي كرد: آي شياد! مي خواي بموني تو
اما صبر كه بره
مي دهم جزاي تو ...

بعد يك بار روزنامه ايران مصاحبه كرد با فروغي.
بعد من برداشتم عكسش را كندم و چسباندم به آن نواري كه از ابراهيم برايم به يادگار مانده؛
ابراهيم الان كارمند زندان چوبيندراست.
حبيب الان كارمند سپاه است.
من هنوز هيچ جا كارمند نشدم.

بعد فريدون فروغي يك مدت بعد از اين كه باهاش مصاحبه كردن در ايران، مرد؛ از بس كه جان نداشت.
بعد من حالم بد شد.

بعد زمزمه كردم: دو تا چشم سياه داري ...

اون وقت ديدم من كه هيچ وقت شعراي كسي رو نمي تونستم از بر كنم چرا اين همه شعر ازبرم از فريدون فروغي.
اون وقت با خودم زمزمه كردم: مشتي ماشاءالله! حقه اي والله!

بعد امروز ديدم كه ديروز سالمرگش بوده.
بعد دوباره حالم بد شد.

اون وقت ديدم كه آدمي به چه زنده است؟
فريدون فروغي به دو جين صدا و سه آلبوم زنده است و بعد يادم رفت پيش خوان رولفو و "پدروپارامو" و "دشت مشوش" و بعد "سلينجر" و بعد و بعد و بعد.
آدما چه خوبه كه دست چين مي كنن كاراشون رو قبل از رفتن شون، اوني كه بايد ازشون بمونه به يادگار.

قلبم امروز چقدر درد مي كند.
از صبح اينطورم.
حالم خوش نيست.

"كجاست طاهره؟"
***
فريدون فروغي (تصويري) ... اينجا
زندگينامه فريدون فروغي ... اينجا
سنگي بر گوري! ... اينجا
آلبوم كامل آثار ... اينجا
بالاترين ... اينجا
۱۳ مهر، سالمرگ فروغی ... اينجا
يادداشت عليرضا بهنام درباره فروغي ... اينجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
1 Comments:
Anonymous كتايون said...
اي كه تو دادي جانم/گو به منتا كي بمانم/آدمي چون آدمك/مخلوقي سرگردان
عجب يادآوري تلخي بود يوسف جان. چه خوب كه به ياد همه هستي. حتي اگه اين يادآوريهات باعث تلخ شدن آدم بشه

Post a Comment