تادانه

جايزه "احمد محمود"
گزارش روزنامه جام جم درباره جايزه "احمد محمود"بسيار خواندني است.
گفتگو با علي اصغر شيرزادي، محمد محمدعلي، محمدرضا بايرامي و دكتر پژمان درباره جايزه احمد محمود را از دست ندهيد ... ادامه
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment