تادانه

آرامگاه «بايزيد بسطامي»

براي ديدن عكس ها اينجا را كليك كنيد

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
1 Comments:
Anonymous سوسن said...
اه بسطام بسطام /نمي دانيد توي اين روزهاي سخت كه قطره قطره اب مي شوم اين تصاوير چقدرباعث ارامش من شده عكس ازقلعه نو وبسطام / خدايا صبربرازار مردمبه من عطا كن امين يارب العالمين / دست شما درد نكند مرهمي بود برزخمهايم /قابل ذكراست روبروي قبربايزيد عكس نوجواني از خانواده ي نبوت امام زاده محمد است كودكيست هرچه بخواهي بادل پاك برمياورد يا امام زاده محمد اي بايزيد مرا دريابيد /بازم ممنون هميشه سرمي زنم پيام نمي گذارم / موفق باشيد

Post a Comment