تادانه

كرمان
نمايشگاه بين‌المللي كتاب كرمان
سفرنوشت ِ كرمان ... اينجا
عكس‌هاي ديدار با محمد شريفي ... اينجا
عكس‌هاي حمام گنجعليخان ... اينجا و اينجا
ادبيات بومي، سكوي پرش ادبيات جهاني ... اينجا و اينجا
عكس‌هاي نمايشگاه و انجمن داستان كرمان ... اينجا
اهرمي براي جهش ادبيات ما ... اينجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
1 Comments:
Anonymous پندار said...
وای که چقدر عکسها بخصوص عکسهای سر در حمام گنجعلیخان قشنگ هستند.علاوه بر این عکس اولی که گذاشتین و عبور نور از طاقی بازار است عالیست. راستش عکسهای مربوط به مجسمه ها برای من تکراری بودند اما عکسهای کاشیکاریها و سردر عالی بود. هوس کردم به کرمان برم

Post a Comment