تادانه

به ياد جلال آل احمد

جلال آل احمد
جلال آل احمد
آمدن: 2 آذر 1302 تهران
رفتن: 18 شهريور 1348 اسالم گيلان

جلال آل احمد ... اينجا
فهرست آثار جلال آل احمد ... اينجا
آئين‌نامه جايزه ادبي جلال آل احمد ... اينجا
زندگينامه از زبان خودش ... اينجا
داستان جشن فرخنده ... اينجا
ديد و باز ديد عيد ... اينجا
سنگي بر گوري ... اينجا
اورزان ... اينجا و اينجا
داستان های زنان ... اينجا
پنج نامه از جلال ... اينجا
ما همه كاره ايم ... اينجا
نوستالژي در آثار جلال ... اينجا
جلال آل احمد و نثر برون گرای فارسی ... اينجا
جلال آل احمد، گذار از سنت به تجدد ... اينجا
جمالزاده و آن جوان غضبناک ... اينجا
گفتگو با دستغيب درباره جلال ... اينجا
آل احمد به روايت ويكيپديا (فارسي-انگليسي-فرانسه-عربي) ... اينجا

همه چیز درباره جایزه ادبی جلال آل احمد ... اینجا

Labels: , , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment