تادانه

ابراهیمی الوند درگذشت

بی بی سی: درگذشت مترجم سرشناس
حسن محمودی: حسين از بين ما رفت
حسین نوروزی: یک دوست خوب بود
آرش شفاعي: وداع با مترجم دلسوز
دکتر عباس پژمان: آغاز بیماری
جواد جزینی: در بهشت اجدادی
ایسنا: حرف‌های دیگران
میراث: دیگر نمی نویسد
فارس: به‌روز در ترجمه
مهر: خانه‌ ترجمه‌ کودک و نوجوان
ابراهیم خدادوست: حسین ابراهیمی مرد
علي اصغر سيدآبادي: خداحافظ گمشده شهرزاد
احمد مسجدجامعی: به بهانه انتشار صدمين ترجمه

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
1 Comments:
Blogger خراب said...
سلام و درود بسيار

Post a Comment