تادانه

سفر به کرمان
با پرواز ساعت 18 روز يكشنبه به كرمان رفتم و با پرواز ساعت 15:30 (البته با 10 ساعت تاخير و سالن انتطار گردي) روز سه شنبه به تهران برگشتم و ساعت 10:30 روز چهارشنبه ماشين رو روشن كردم و افتادم به اتوبان تا ساعت 18 همان روز به بناب رسيدم و فردايش به مياندوآب و مهاباد رفتم و فرداي آن روز كه مي شود ديروز امروز باز ساعت 9:30 استارت زدم و جنازه ام ديشب غروب رسيد به تهران.
همين. چيزي ندارم الان براي گفتن جز اين كه هنوز خوابم. نه كه خوابم بيايد، هنوز در خوابم و گمانم اين نيست كه آنچه ديدم بيداري بود. عكس ها و سفرنوشت هايم را به زودي منتشر مي كنم.
تا بعد
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
1 Comments:
اين خستگي البته خيلي دلپذيرتر از خستگي‌هاي منه كه هر روز از طرشت استارت مي‌زنم به انقلاب و از انقلاب به طرشت و وقت و بنزين و پول هم براي سفر ندارم و دلم لك زده براي همه‌ي آذربايجان

Post a Comment