تادانه

نُوروزبَل به روايت تصوير
نُوروزبَلمردم شمال ايران روز دوشنبه 15 مرداد با برپايي جشن آييني و كهن "نُوروزبَل" در بلندي هاي البرز شمالي و در روستاي ملكوت از توابع املش، سال نو (1581 ديلمي) را جشن گرفتند.
كوه نشينان البرز هر ساله با برگزاري جشن "آتش نوروزي" فرارسيدن سال نو ديلمي (گالشي –گيلكي) را جشن گرفته و با خوردن نقل و شيريني و تبريك سال نو، سالي آرام را براي يكديگر آرزو مي كنند.
آغاز سال نو و نخستين ماه گيلاني، "نوروزما" است كه از 15 مرداد شروع مي شود.
كوه نشينان گيلان و مازندران و البرز شب قبل از آغاز سال نو به پيشواز سال نو مي روند و با افروختن آتش انبوه كه آن را "نُوروزبَل" (شعله فروزان آتش نوروزي) گويند ترانه هاي محلي مي خوانند و شادي مي كنند.
ادامه مطلب

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment