تادانه

"خط تیره آیلین" کهباسی

نشست نقد و بررسی کتاب "خط تیره آیلین" نوشته ماه منیر کهباسی در نشر ققنوس

گزارش تصويري ... اينجا
گزارش خبرگزاري مهر از اين جلسه ... اينجا
خريد اين كتاب ... اينجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment