تادانه

دومين جايزه‌ي شعر خبرنگاران
داوران دومين دوره‌ي جايزه‌ي شعر خبرنگاران معرفي شدند.
به گزارش ايسنا، محمدهاشم اکبرياني، عليرضا بهرامي، عليرضا بهنام، زهير توکلي و سپيده جديري به‌عنوان داوران اين دوره معرفي شده‌اند.
دبيرخانه‌ي جايزه همچنين از کليه‌ي شاعران و ناشران خواسته است، پنج نسخه از کتاب‌هاي خود را که در سال 1385 منتشر شده، تا آخر شهريورماه به نشاني تهران، صندوق پستي 3496-16765، دفتر جايزه‌ي شعر خبرنگاران ارسال و نشاني و شماره‌ي تماس خود را قيد کنند.
بر اساس اين گزارش، پس از انتشار اولين خبر مربوط به دومين دوره‌ي جايزه‌ي شعر خبرنگاران در خردادماه سال جاري، تاکنون شاعراني از شهرهاي مختلف کشور آثار خود را فرستاده‌اند که اميد مي‌رود تا پايان شهريور، ديگر شاعراني که در سال 1385 موفق به انتشار کتاب شده‌اند، مجموعه‌هاي خود را به دبيرخانه‌ي اين جايزه بفرستند.
كتاب‌هاي شعر شركت‌كننده در اين جايزه بايد به زبان فارسي و در سال 1385 انتشار يافته باشند، يا اعلام وصول آن‌ها در سال 1385 باشد.
جايزه‌ي شعر خبرنگاران سال گذشته در نخستين دوره‌ي برگزاري با داوري: محمدهاشم اكبرياني، عليرضا بهرامي، سپيده جديري، محمدحسين عابدي و پوريا گل‌محمدي، به مجموعه‌ي شعر "يك بسته سيگار در تبعيد" اثر غلامرضا بروسان اهدا شد.
***
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment