تادانه

جشنواره مطبوعات
خبرگزاري فارس: فراخوان چهاردهمين جشنواره مطبوعات و خبرگزاري‌ها منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني به نقل از دبيرخانه چهاردهمين جشنواره مطبوعات و خبرگزاريها، در اين فراخوان از اصحاب مطبوعات و رسانه‌ها و همچنين نمايندگان رسانه‌هاي خارجي مقيم ايران خواسته شده است در مسابقه اين جشنواره براي تعيين آثار برتر مطبوعاتي شركت نمايند.
اين گزارش حاكي است امسال چهاردهمين جشنواره مطبوعات و خبرگزاريها در گستره ملي و استاني و با هدف شكوفايي فضاي رسانه‌اي برگزار مي‌گردد.
فراخوان جشنواره مطبوعات در چند نوبت و بطور متوالي در روزنامه‌هاي سراسري چاپ خواهد شد.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment