تادانه

بزرگداشت دكتر ورجاوند

پايگاه اطلاع رساني براي نجات يادمان هاي باستان برگزار مي كند
همايش ايران ِ ورجاوند
بزرگداشت شادروان استاد پرويز ورجاوند

با سخنراني:
دكتر ناصر تكميل همايون؛ ايران فرهنگي
دكتر هوشنگ طالع؛ تاريخ تجزيه ايران
دكتر داود هرميداس باوند؛ ابهامات مرزي ايران و عراق
دكتر قدرت الله جعفري؛ زبان فارسي در آذربايجان
دكتر محمدعلي دادخواه؛ پرونده ملي سد سيوند

سه شنبه، دوم مرداد 1386 ، از ساعت 16 تا 20
دانشكده علوم پزشكي تهران، تالار ابن سينا (در شمالي دانشگاه تهران)

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment