تادانه

سيمين دانشور و ديگران
مادر نويسندگان و خانم زمان ما
محمدعلي سپانلو
بانويي، پناه پريشاني‌هاي ما
جواد مجابي
يك خاطره از خانم دانشور
رضا سيدحسيني
از خانم سيمين دانشور گفتن
مسعود بهنود
برگشتگاهي افتخارآفرين در تاريخ ادبيات فارسي
صفدر تقي‌زاده
بانويي بدون هيچ‌گونه دژگال
عبدالعلي دست‌غيب

***
ديدار با سيمين دانشور ... اينجا
عكس هايي از سيمين دانشور ... اينجا
لينك هاي ديگر ... اينجا

تادانه‌نوشت: مطالب "سيمين دانشور از نگاه ديگران" امروز به همت "محمد ولي‌زاده"، دبير ادبيات روزنامه اعتماد ملي در اين روزنامه منتشر شده است.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment