تادانه

پايان‌نامه اي درباره "تات‌ها"
جلسه دفاع
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ایران‌شناسی
(گرایش فرهنگ مردم )
موقیعت تاریخی و جغرافیایی تات ها
استاد راهنما:
دکتر کتایون مزداپور
دانشجو: صدرا عمویی
زمان : ساعت 30/4 یکشنبه 24 تیر
مکان : تهران – بزرگراه همت – پل شیخ بهایی – خ شیخ بهایی – خ ایرا‌ن‌شناسی – بنیاد ایران‌شناسی – تحصیلات تکمیلی
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment