تادانه

گالری اثر | نمایشگاه نقاشی رضا هدایت
نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
مسعود دشتبان،‌ نقاش و انیماتور

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
علی دهباشی، رضوان صادق‌زاده، امید تهرانی

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
احمد خلیلی‌فرد، رضوان صادق‌زاده

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
دهباشی

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
علیخانی، دهباشی، هدایت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
جواد آتشباری، دهباشی، هدایت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
مهرداد محب‌علی، محمدرضا آستانه، رضا هدایت، احمد خلیلی‌فرد و رضوان صادق‌زاده

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
علیخانی، هدایت، محی‌الدین

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
ساینا

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
هدایت و ایرج اسکندری

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
ابوالفضل همتی آهویی و دخترش+هدایت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
دهباشی و علی نصیر

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
هدایت، محسن ناصریان و آهویی

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
علي دهباشي

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
دهباشي و آتشباري

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
بهنام کامرانی

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
هدایت و محمدرضا آستانه

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
فرخنده آقايي، نويسنده

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
آهويي و هدایت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
ايرنا و ساینا

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
فرشید رحیمی، هدایت، حمیدرضا غیاثی و آناهیتا غضنفری

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
عرب‌علی شروه، عباس مشهدی‌زاده، هدایت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
فرشید رحیمی

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
ایرنا محی‌الدین بناب

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
عباس مشهدی‌زاده، هدایت و عرب‌علی شروه

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
شروه، علیخانی، هدایت،‌ایرنا و ساینا، پندار و پوپك و لاله حسن‌پور

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
ناصر محمدی

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
فرزانه قوجلو

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
حمید غیاثی و هدایت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
مجید کاظمی و دوستان

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
افشین نادری

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
پوپک و ساینا

نمايشگاه نقاشي رضا هدايت
عکس‌ها:‌ جواد آتشباری و تادانه

عکس‌های روز افتتاح نمایشگاه ... اینجا
نقاشی‌های رضا هدایت در گالری اثر ... اینجا
از سبز ِ صدای سبزه و قرمز ِ زوزه‌ی ِ گرگ - علیرضا روشن ... اینجا

نمایشگاه
به روایت مانا ... اینجا
به روايت پندار ... اينجا
به روایت هاشم‌زاده ... اینجا
به روایت شاهجهانی ... اینجا

دیدار با رضا هدایت، نقاش، ‌داستان‌نویس و استاد دانشگاه ... اینجا

وبلاگ رضا هدایت ... اینجا
سایت رضا هدایت ... اینجا
رضا هدایت

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com