تادانه

مراغي يا مراقي؟

در منطقه الموت گويشي به اسم مراقي هست که خيلي عجيب و غريب است.از بين بيش از 300 آبادي، 16 آبادي مراقي نشين در اين منطقه وجود دارد.
خيلي ها مي گويند اين قوم از مراغه آمده اند اما اشتباه است. خود اهالي مصرند که اسمشان را با قاف بنويسند. هر دو املا وجود دارد. حدس هايي زده شده است ولي نمي شود درباره آن دقيقا صحبت کرد. از جمله اينکه بعضي از آنها مي گويند ما اهل مراقستان هستيم که جايي در غرب ايران است
گفتگو با دكتر يدالله پرمون

خاطرات مستقيم مرحوم ميرابوالقاسمي از ديدارهايي كه با مراقيان يا به نوشته او كله بزي‌ها داشت
اسماعيلي خواندن مراقيان الموت

گويش هاي تاتي و مراقي از نظر زبان شناسان و مردم شناسان بسيار حايز اهميت است زيرا اين گويش ها در حال انقراض هستند. گويش تاتي اگر چه در گذشته، در منطقه اي بسيار وسيع پراكندگي داشت اما امروزه خلاصه شده است در چند آبادي و روستا در آذربايجان شرقي، اردبيل و قزوين
واژه نامه گويش هاي تاتي و مراقي

گويش مراقي از گويش‌هاي بسيار پراهميت خانواده زبان‌هاي ايراني است كه هم اكنون كمتر از 1000 خانوار ساکن 18 پارچه آبادي در مناطق رودبار و الموت آن را به کار مي برند
گويش مراقي در فهرست ميراث جهاني ثبت نمي‌شود

طرح مشترک گردآوري نمونه هاي تاتي در آبادي هاي تات نشين استان قزوين و نيز نمونه هاي زبان هرزندي گلين قيه در شهرستان مرند استان آذربايجان شرقي نيز با همکاري دانشگاه الزهرا و تهران آغاز خواهد شد
تحليل زبانشناختي مراقي

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment