تادانه

رماني از اميل حبيبي
اولين بار نام اين رمان را از زبان "يوسف عزيزي بني طرف" شنيدم، البته او اسم رمان را "روزگار غريب قايم شدن سعيد ابي نحس بدخوشبين" ترجمه مي كرد.
اولين بار اسم رمان "الوقائع الغريبه في اختفاء سعيد ابي النحس المتشائل" را در گفتگويي كه با عزيزي براي روزنامه "مناطق آزاد" سال 77 داشتم شنيدم.
اولين بار وقتي سال 79 رفته بودم سوريه براي پوشش خبرهاي جشن تصحيح، اين كتاب را از دمشق خريدم.
اولين بار كه اين رمان را خواندم و تعجب كردم از غناي آن، مال دوران بيكاري ام بود 83. براي انجام خيلي از كارها جسارت خاصي داشته ام اما براي ترجمه اين كتاب هيچ جراتي در خودم نديدم چنان كه هميشه دوست داشته "زيني بركات" جمال غيطاني و ... را ترجمه كنم كه بضاعت من در زبان عربي اين اندازه نيست
و اولين بار است كه مي بينم كسي جرات كرده و اين رمان را ترجمه كرده است..
و اولين بار نيست كه سنگ ادبيات عرب را به سينه مي زنم و هميشه آرزو داشته ام چند سالي در جهان عرب زندگي كنم تا مسلط بتوانم روي داستان هاي كوتاه و رمان هايشان كار كنم كه شايد در داستان كوتاه از ادبيات معاصر ما عقب تر باشند اما در رمان، خيلي مانده تا به آن ها برسيم. ما چند نويسنده داريم مثل نجيب محفوظ، يوسف القعيد، ادوار الخراط، جمال الغيطاني، يوسف الكوني، عبدالرحمان منيف، الياس خوري، صنع الله ابراهيم و ... كساني كه عربند و به زبان هاي ديگر مي نويسند مثل طاهر بن جلون؟
اينجا بحث برتري نيست و كاش به جاي اين به تعداد انگشتان يك دست مترجم عربي كه همين ها هم چشم ندارند همديگر را ببينند چند مترجم گردن كلفت داشتيم و اينقدر هم ما ايراني ها به دلايل تاريخي و ... از عرب ها متنفر نبوديم و اندكي دقيق مي شديم در موسيقي و رقص و شعر و رمان هايشان. مثل همين رمان كه طي دو ماه گذشته "عطاءالله مهاجراني" دارد به شكل پاورقي در روزنامه اعتماد - پنجشنبه ها منتشرش مي كند.

اميل حبيبياميل حبيبي، اديب، روزنامه نگار و سياستمدار فلسطيني از اعرابي بود كه در اسراييل (فلسطين اشغالي) زندگي مي كنند. او 29 اوت 1921 در حيفا به دنيا آمد و تا سال 1956 در همان شهر بود و سپس به "ناصره" رفت و تا زمان مر گش در اين شهر سكونت داشت. سال 1943 وارد فعاليت سياسي در شاخه حزب سوسياليست فلسطين شد و سال 1945 با گروهي ديگر سازمان آزاديبخش ملي فلسطين را تاسيس كرد. پس از تشكيل دولت اسراييل در سال 1948 بار ديگر در جرگه سوسياليست ها فعاليت خود را از سر گرفت و به عنوان يكي از اعضاي حزب سوسياليستي اسراييل وارد كنيست (پارلمان اسراييل) شد. وي طي سال هاي 1952 تا 1972 نماينده پارلمان بود و در اين سال از سمت خود استعفا داد تا به فعاليت ها ادبي و مطبوعاتي اش برسد.
رمان معروف " روزگار غريب قايم شدن سعيد ابي نحس بدخوشبين" معروف ترين اثر ادبي اميل حبيبي به شمار مي رود كه از سه كتاب تشكيل مي شود: كتاب اول: يعاد - كتاب دوم: باقيه - كتاب سوم: دوباره يعاد
اميل حبيبي در سال 1990 نشان قدس كه بالاترين نشان فلسطين به شمار مي رود را از طرف سازمان آزاديبخش فلسطين دريافت كرد. سال 1992 نيز جايزه ادبيات اسراييل را كه ارزشمندترين جايزه ادبي اين رژيم است، از آن خود كرد.
اين نويسنده، روزنامه نگار و سياستمدار معروف فلسطيني مه 1996 درگذشت و در حيفا به خاك سپرده شد.

الوقائع الغريبه في اختفاء سعيد ابي النحس المتشائل
(ماجراهاي غريب پنهان شدن سعيد ابي النحس خوش خيال بداقبال)

نويسنده: اميل حبيبي
مترجم: عطاءالله مهاجراني

كتاب اول: يعاد
(1)
ماجراهاي غريب پنهان شدن سعيد ابي النحس خوش خيال بداقبال

(2)
سعيد گزارش مي دهد که در اسرائيل از صدقه سر يک الاغ زندگي مي کند

(3)
نام «يعاد» براي نخستين بار به ميان مي آيد

(4)
سعيد سري از اسرار خاندانش را افشا مي کند

(5)
چگونه صبح صادق، سعيد را از هلاکت در نقب هاي عکا نجات داد

(6)
چگونه سعيد براي نخستين بار به «پي نوشت» پناه مي آورد؟

(7)
سعيد خبرچين کيسه به سر بود

کتاب دوم؛ باقيه
(8)
چگونه سعيد به دلايل امنيتي از نوشتن بازماند

ادامه ... پنجشنبه ها در روزنامه اعتماد

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment