تادانه

ويژه‌نامه‌ دهباشی | کارگزاران

بعد از مرگم بگو - م.مهاب ... اینجا
گپی با علي دهباشي در کافه تيتر ... اینجا
عكس‌های دیدار با علی دهباشی در کافه‌تیتر ... اینجا
من و علی دهباشی - رضا سیدحسینی ... اینجا
به آنچه از دست داد شهرت ندارد - دكتر قمر آريان ... اینجا
فرهنگ‌پرور بزرگ و فروتن - بهاءالدين خرمشاهي ... اینجا
پس از 40 سال جان‌کندن - محمد گلبن ... اینجا
از جرياني طرفداري نمي‌كند - حسن انوري ... اینجا
عشق با ارزش علي دهباشي - مهندس همايون خرم ... اينجا
درودي گرم بر علي دهباشي - جلال خالقي‌مطلق ... اینجا
شب‌هاي بخارا و نسل جوان - رضا يكرنگيان ... اینجا
مي‌گويند دهباشي مهره مار دارد - يوسف عليخاني ... اینجا
تنهايي يك دونده استقامت - سيدعليرضا ميرعلي‌نقي ... اینجا
شكيبايي در برابر كينه و بخل - ترانه مسكوب ... اینجا
ديگر زمان آن رسيده است - ياسين نمكچيان ... اینجا

***

شب‌های بخارا ... اینجا
عکس های اختصاصی تادانه از علی دهباشی و مجله بخارا ... اینجا

Labels: , , , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment