تادانه

يك نامه | سروش افتخاري
من يك استاد بازنشسته دانشگاه هستم . خانه ما يعني من و دخترم نزديك خانه هنرمندان است. بيشتر بعد از ظهرها در برنامه هاي بسيار جالب خانه هنرمندان شركت مي كنيم . يا از نمايشگاه هاي مجسمه و نقاشي بازديد مي كنيم و در چايخانه خانه هنرمندان قدري روزنامه و مجله مي خوانيم . دوستان بسيار خوبي هم پيدا كرده ايم . تيپ جواناني كه به خانه هنرمندان مي آيند بسيار با فرهنگ هستند .
من در يك حساب سرانگشتي بر اساس ليست برنامه هاي خانه هنرمندان كه در اول اين محل نصب مي شود حساب كرده ام حدود 230 برنامه ماهانه در اين محل اجرا مي شود . از جشن ولادت حضرت علي (ع ) تا بزرگداشت استاد عزت الله انتظامي و زنده ياد علي حاتمي .
ادامه مطلب
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment