تادانه

عکس‌های روستای ماسوله
ماسوله را آنقدر با عظمت ندیدم که پیش از این با دیدن عکس‌ها و نوشته‌هایی درباره این روستای تاریخی می‌شناختم.
ماسوله را جایی دیدم معمولی، مثل خیلی از روستاهای دیگر که چون به آن خیلی توجه شده، بیشتر به چشم آمده.
ماسوله را روستایی توریستی دیدم که نشانی از گلدان‌های معروف عکس‌های این روستا نداشت با رنگ‌های چشم‌نوازی که دوست داشتم یک‌بار هم شده، آن را ببینم.
ماسوله را روستایی دیدم مثل روستای "آتان" و "کلایه" و "هنیز" در رودبار و الموت قزوین.
ادامه مطلب

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment