تادانه

"بخارا" ویژه داستان
مجله بخارا قصد دارد ويژه‌نامه‌اي را به "نسل جديد نويسندگان ايران" اختصاص دهد.
داستان‌هاي‌تان را همراه با يك قطعه عكس و زندگي‌نامه كوتاه به اين ايميل بفرستيد:
dehbashi@bukharamagazine.com
توجه: چاپ شدن داستان در مجلات يا كتاب مانعي براي چاپ مجدد آن در ويژه‌نامه مذكور نيست.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment